Grupy Robocze

Członkowie G2

 

 

L.p.

Nazwisko

Imię

Funkcja

Strona Umowy

Instytucja

1

Holdenmajer

Monika

przewodniczący GR

Polska

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

2 Seliga-Piórkowska Aleksandra rzecznik delegacji polskiej Polska Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa
3 Marszał Iwona członek GR Polska Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
4 Rybus Ilona członek GR Polska Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

5

Štěpánková

Pavla

rzecznik delegacji czeskiej

Republika Czeska

Výzkumný ústav vodohospodářský, v.v.i., Brno

6

Kosík

Ondřej

członek GR

Republika Czeska

Český hydrometeorologický ústav, Ostrava

7

Přikrylová

Ivana

członek GR

Republika Czeska

Povodí Odry, Ostrava

8

Skořepa

Jiří

członek GR

Republika Czeska Povodí Labe s.p., Hradec Králové

9

Ebner von Eschenbach

Anna-
Dorothea

rzecznik delegacji niemieckiej

Niemcy

Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz

10

Socher

Martin

członek GR

Niemcy

Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

11

Wundrak

Peter

członek GR

Niemcy

Landestalsperren-verwaltung des Freistaates Sachsen

12

 Dreibrodt

Janek

członek GR

Niemcy

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg

13

Henneberg Simon

członek GR

Niemcy

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg


Ostatnia aktualizacja: 2020.02.20