Grupy Robocze

Członkowie G3

 

 

L.p.

Nazwisko

Imię

Funkcja

Strona Umowy

Instytucja

1

Soldán

Přemysl

przewodniczący GR

Republika Czeska

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

2

Zdráhal

Vladimír

rzecznik delegacji czeskiej

Republika Czeska

Povodí Odry s.p., Ostrava

3

Kacálek

Tomáš

członek GR

Republika Czeska

Povodí Labe s.p., Hradec Králové

4

Crha

Břetislav

członek GR

Republika Czeska

Česká inspekce životního prostředí,oblastní inspektorát Ostrava

5

Udatný

Martin

członek GR Republika Czeska

Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha

6

Kulaszka

Waldemar

z-ca przewodniczącego GR i rzecznik delagacji polskiej

Polska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu

7

Miluch

Andrzej

członek GR

Polska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Szczecinie

8

Gaworski

Krzysztof

członek GR

Polska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Opolu

9

Kucharczyk

Aleksander

członek GR

Polska

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

10

Mirkowicz

Jakub

członek GR

Polska

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Szczecinie

11

Machtyl

Dariusz

członek GR

Polska

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Gorzowie Wielkopolskim

12

Romanowski

Bogdan

członek GR

Polska

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
we Wrocławiu

13

Maciak

Maciej

członek GR

Polska

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Opolu

14

Różycka

Ewa

członek GR

Polska

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Katowicach

15

Winkelmann
-Oei

Gerhard

rzecznik delegacji niemieckiej

Niemcy

Umweltbundesamt, Berlin

16

Berg

Dennis

członek GR

Niemcy

Ministerium des Innern und für Kommunales des Ladnes Brandenburg

17

Lorenz

Joachim

członek GR

Niemcy

Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft


Ostatnia aktualizacja: 2020.01.14