Vítáme na stránkách MKOOpZ

 

 


 

Aktualizace map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik

 

Zveme Vás, abyste se seznámili s aktualizovanými mapami povodňového nebezpečí a mapami povodňových rizik, které jednotlivé státy prezentují na svých národních portálech a také s dokumenty, které připravila G2 „Povodeň“.

 


 

Konzultace s veřejností

 

Zveme Vás k seznámení se a připomínkování „Předběžného přehledu významných problémů hospodaření s vodou zjištěných v mezinárodní oblasti povodí Odry pro 3. plánovací cyklus podle Rámcové směrnice o vodách”.

 

 


 

Slavnostní předání předsednictví v MKOOpZ

 

Dne 14. listopadu 2019 proběhlo v sídle sekretariátu MKOOpZ ve Vratislavi v rámci 22. plenárního zasedání MKOOpZ předání předsednictví mezi Polskou republikou a Českou republikou.

 

 


 

Workshop pracovní skupiny G2 „Povodeň”

 

Ve dnech 2. – 3. dubna 2019 se ve Vratislavi konal workshop „Předběžné vyhodnocení povodňových rizik, mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik v mezinárodní oblasti povodí Odry“.

 

 


 

Morfologické změny povrchových vod

 

Ve dnech 28. – 29. listopadu 2018 se ve Vratislavi konal workshop „Morfologické změny povrchových vod a zachování a obnovení migrační průchodnosti v mezinárodní oblasti povodí Odry“.

 

 


 

Ochrana osobních údajů

 

V souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů, které nabývá platnosti 25.5.2018, se prosím seznamte s naší Politikou soukromí.

 

 


 

Kvalita vody v povodí Odry

 

Seznamte se s modulem IMS-Odra. Znázorňuje hodnoty fyzikálně chemických, chemických a biologických ukazatelů, naměřené v mezinárodních monitorovacích stanicích v povodí Odry.

 

 


 

Geoportál MKOO - Zveme Vás

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 2020.03.22